Custom Categories: Features

Hạ tầng

Các dự án hạ tầng gồm có: Đường xá, Hồ nước, Hệ thống thoát nước, …

Dân dụng

Công việc dân dụng: Nhà máy, Nhà ở, Bệnh viện, Trường học, Khu nghỉ dưỡng, …

Consulting

The application of knowledge, skills, tools and techniques to activities in order to meet the requirements of a project.

Architecture

The application of knowledge, skills, tools and techniques to activities in order to meet the requirements of a project.

Concrete Transport

The application of knowledge, skills, tools and techniques to activities in order to meet the requirements of a project.