THÁCH THỨC

  • Gặp nhiều khó khăn trong tiến độ dự án
  • Trong công tác thi công, vận chuyển, nghiệm thu, thời tiết, môi trườn
  • Đối với nhà thầu ASIE những khó khăn đó là một thách thức, ASIE với sự dày dặn kinh nghiệm, nên đã vượt qua tất cả mọi thứ.

PROJECT DETAILS

  • Thi công văn phòng lắp ghép bằng tấm panel.
  • Thi công trần vách thạch cao.
  • Cung cấp và lắp đặt thang lên mái.
  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hàng rào thép,.....

Bạn đang tìm kiếm một nhà xây dựng cho dự án tiếp theo của bạn ?